Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Flag Counter
Usluge

Sakupljanje, transport i tretman medicinskog otpada 

 

Kompanija Medical Waste Disposal nudi visokokvalitetno i kompletno pravno i praktično pružanje usluga u vezi sa zbrinjavanjem opasnog medicinskog otpada. Korisnici naših usluga su velike i male zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijalnog tipa, fakulteti, instituti, ambasade i mnogi drugi. 

Pružanje usluga se zasniva na principu partnerskog odnosa sa svim našim klijentima i zajedničkom učestvovanju u zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine. Vodeća smo kompanija u regionu po načinu i implementaciji najstrožih evropskih standarda u vezi sa očuvanjem životne sredine. Posedujemo po tehnologiji i kapacitetu jedno od najsavremenijih postrojenja u Jugoistočnoj Evropi za tretman infektivnog otpada. Takođe, posedujemo i sekundarni rezervni pogon. Zaposleni su prošli najkvalitetnije obuke u zbrinjavanju opasnog otpada i uvek su dostupni klijentima. Kompletan vozni park se sastoji od pouzdanih i posebno adaptiranih vozila za transport opasnog tereta.

Proces sakupljanja, transporta i tretmana, kao i treća lica, dodatno su osigurani u osiguravajućim kućama.

Dodatne usluge koje pružamo svojim klijentima su i sakupljanje i transport patoanatomskog otpada iz humane i veterinarske medicine, izrada plana upravljanja medicinskim otpadom, kao i pomoć pri elektronskom ispunjavanju dokumentacije za Agenciju za zaštitu životne sredine.

Etika je izvor naše snage i  uspeha!

Vaše poverenje u nas doprinosi našem zajedničkom zadatku prihvatanja
odgovornosti da živimo zdravo i u skladu sa zakonskim regulativama.