Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Flag Counter
Proizvodi

Materijal i oprema za sakupljanje otpada

 

Sav potrošni materijal je proizveden po najvišim bezbedonosnim standardima

Većinu proizvedenog materijala kompanija koristi za sopstvene potrebe, što je još jedan dokaz kvaliteta. U našoj ponudi se nalaze razne dimenzije potrošnog meterijala za selekciju medicinskog otpada na mestu nastanka.

Potrošni materijal

Kutije za oštre predmete:  1, 3, 5, 20 litara

Kese za infektivni otpad standardnih dimenzija od: 

250 x 400 x 0.04, 400 x 500 x 0.04, 500 x 600 x 0.04, 550 x 620 x 0.04, 550 x 700 x 0.04, 600 x 900 x 0.04
Kese za patoanatomski, hemijski, citotoksični, komunalni i drugi otpad svih dimenzija.

Deklaracije

Oprema za kolektovanje i transport opasnog otpada

Kontejner za transport:
1.100, 240, 140, 120 litara sa zaštitnom bravicom
Napomena: U više boja, prilagođeno otpadu za koji su namenjeni.

Mega-boksevi za interni transport:
od 85, 50, 35,12 litara
Napomena: Sa točkićima.

Kante sa pedalom od 17 litara, kao i držači za kese za infektivni otpad.